Om Positiv Kommunikation

Positiv kommunikation spreder livsglæde og god energi

Positiv kommunikation baner vej for en gunstig udvikling for dig, dit team, dine kolleger eller din ledergruppe. Med vores overflødighedshorn af værktøjer kan du sammen med andre gøre visioner til virkelighed og skabe samarbejde, trivsel, kreativitet og et sundere arbejdsmiljø


At kommunikere positivt vil sige, at du bevidst vender hverdagens og livets problemer, udfordringer og negative følelser til positive formuleringer. På den måde sætter du fokus på positiv adfærd, nye udviklingsmuligheder og kreative løsninger i fællesskab med mennesker omkring dig.


Bøvl, negative følelser og dårligt psykisk arbejdsmiljø udspringer ofte af uløste konflikter, som kan føre til, at vi ikke taler ordentligt til hinanden og måske endda overskrider hinandens grænser, ruller med øjnene eller sladrer i krogene. Når vi på den måde bevæger os op ad konfliktstigen har det den konsekvens, at vi trin for trin lægger afstand til hinanden og fyldes med negativ energi og svære følelser.


Med positiv kommunikation møder vi hinanden med respekt. Vi står stærkt i vores egen indre kraft med et ønske om at skabe positiv synergi mellem os selv og mennesker omkring os. Vi bevæger os ned ad konfliktstigen og taler sammen med empati til gavn for relationen.


Overflødighedshornet af skønne værktøjer til positiv kommunikation gør det lettere for dig at tale om problemer, vanskeligheder og udfordringer på en konstruktiv måde - uden at forfalde til personlige anklager, sure miner eller et vrangvilligt kropssprog.


Som mennesker længes vi i samlet flok og hver især efter anerkendelse, og for mange af os er den største frygt at blive udstødt fra flokken. Denne iboende frygt for afvisning kan for mange af os have den konsekvens, at vi udvikler sceneskræk og tvivler på os selv. Det kan igen føre til, at vi så vidt muligt undlader at sige vores mening og tage ordet på møder, i forsamlinger eller på talerstolen.


Kontakt os og få tilført en ordentlig omgang positiv og glad energi.

Vi glæder os til at høre fra dig!


Anne-Mette Barfod - kommunikationsrådgiver,cand.polit og journalist

Birgitte Raaberg - skuespiller og performance- og lifecoach

Styrk din personlige livskraft


Med positiv kommunikation får du effektive værktøjer til at tage livtag med den indre, kritiske stemme, der lever i de fleste af os. Det er stemmen, som kan sabotere vores livskraft ved at fortælle os, at vi ikke er gode nok, kloge nok, smukke nok - og som kan gøre livet svært for dig selv og dine kolleger.


Når du træner dig selv i at tale positivt – også til dig selv – styrker du din tro på dine egne evner og talenter. Det har en positiv afsmitning på din troværdighed, din kreativitet, din personlige gennemslagskraft og dine relationer til mennesker omkring dig.


Positiv kommunikation er den lim, der binder mennesker sammen til gavn for fællesskabet, det gode arbejdsmiljø, kreativiteten og livsglæden. Hvis I er flere kolleger, der sammen tager værktøjerne til jer, vil I opleve et fælles ansvar for at bruge dem i hverdagen.